INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
 

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

16-18 maja 2016


Zapraszamy serdecznie na doroczną konferencję naukową poświęconą tematyce ubezpieczeń.

Konferencja od dekady stanowi wyśmienitą okazję do :
- wymiany myśli i doświadczeń z prowadzonych badań nad rozwojem rynku i teorii ubezpieczeń w Polsce na tle tendencji światowych
- prezentacji wyników własnych badań z zakresu ubezpieczeń
- konsolidacji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się ubezpieczeniami


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI 

Problemy ekonomiczne i prawne funkcjonowania ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 
  • Funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Solvency II oraz Insurance Distribution Directive
  • Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, w tym prewencja
  • Ubezpieczenie a inne instrumenty zarządzania ryzykiem gospodarstw domowych
  • Prawne aspekty ubezpieczeń
  • Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń
  • Zastosowanie metod ilościowych w ubezpieczeniach
  • Ryzyko społeczne a metoda ubezpieczenia
 
 
 


Patronat honorowy

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

             
                   
             
               
                   

Patronaty medialne