INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/
Uwaga!
Termin zgłoszeń został przedłużony do dnia 29.02.2016 r.!

29.02.2016 r.
     –  zgłoszenie udziału w konferencji wraz z przesłaniem streszczenia referatu
                              w języku polskim i angielskim


31.03.2016 r.     –  wniesienie opłaty konferencyjnej

15.04.2016 r.     –  przesłanie pełnych tekstów referatów
 
 


Patronat honorowy

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

             
                   
             
               
                   

Patronaty medialne