INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

 

Leaflet

 

Place and date

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP - Przewodniczący, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 


Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec - Vice-przewodnicząca, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 


Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP - Vice-przewodniczący
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 


Dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Prof. dr hab. Nadezhda V. Kirillova,  
Financial University  under the  Government of the  Russian Federation,

Prof. dr hab. Jerzy Łańcucki, 
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań,

Prof. dr hab. Tomasz Michalski,
Szkoła Główna Handlowa,

Prof. dr hab. Jan Monkiewicz,
Politechnika Warszawska,

Dr hab. Beata Nowatorska-Romaniak, prof. nadzw. UE Katowice,
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice,

Prof. dr hab. Kazimierz Ortyński,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom,

Prof. dr hab. Viera Pacakova,
Uniwersytet Pardubice,

Dr hab. Radosław Pacud, prof. nadzw. UE Katowice,
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice,

Prof. dr hab. Wanda Sułkowska,  
Uniwersytet Ekonomiczny Kraków,

Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik,
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice,

Prof. dr hab. Mirosław Szreder,
Uniwersytet Gdański,

Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz,  
Szkoła Główna Handlowa,

Dr hab. Adam Śliwiński, prof. nadzw. SGH,
Szkoła Główna Handlowa.

Prof. dr hab. Stanisław Wieteska, 
Uniwersytet Łódzki,
 

 


Honorary Patronage

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Prevention Partner

               
                   

Partners 

             
                   
             
               
                   

Sponsorship media