INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Opłata konferencyjna wynosi:


Opłata konferencyjna obejmuje:
Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:
     54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
Tytuł wpłaty: Rydzyna 2016, imię i nazwisko Uczestnika
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w konferencji jest uzależnione od terminu dokonania opłaty konferencyjnej
 


Patronat honorowy

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

             
                   
             
               
                   

Patronaty medialne