INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Formularz rejestracji


Uwaga!
Termin zgłoszeń został przedłużony do dnia 29.02.2016 r.!


Rejestracji prosimy dokonać do dnia 29.02.2016 r. 

Ze  zgłoszeniem  prosimy  przesłać propozycję tytułu referatu wraz ze streszczeniem zawierającym jasno sformułowany problem badawczy oraz wnioski. Streszczenie należy przesłać w języku polskim i angielskim.


 

 

 
Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2016-03-02 o godzinie 18:00


Patronat honorowy

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

             
                   
             
               
                   

Patronaty medialne