INSURANCE 2016
X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

16-18 maja 2016 r.

Hotel ZAMEK w RYDZYNIE
64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

http://zamek-rydzyna.com.pl/

Formularz abstraktów

Referaty nadesłane na konferencję zostaną opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w jednym z kilku punktowanych czasopism, w tym:
- Finanse (12 pkt)
- Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
(11 pkt)
-
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA (10 pkt)
- Rozprawy Ubezpieczeniowe (7 pkt)

Decyzję o przyporządkowaniu artykułów do poszczególnych czasopism podejmą Organizatorzy Konferencji na podstawie merytorycznej oceny prac. Następnie Autorzy zostaną poproszeni o dostosowanie artykułów do wytycznych redakcyjnych czasopism.
W związku z powyższym pierwsze wersje artykułów prosimy nadsyłać w dowolnym formacie edytorskim.

Termin nadsyłania artykułów upływa 15.04.2016r.  Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie zgłoszeń zakończyło się dnia 2016-05-15 o godzinie 14:00


Patronat honorowy

           J.M. Rektor UE w Poznaniu 
prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia


 
J.M. Rektor UE we Wrocławiu

prof. zw. dr hab.
Andrzej Gospodarowicz
 
 
 


Partner prewencyjny

               
                   

Partnerzy 

             
                   
             
               
                   

Patronaty medialne